U novom broju tjednika Lider predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore Zvijezdana Rauš Klier govorila je, između ostalog, o važnosti profesije javnih bilježnika te iskrivljene slike koja je s godinama stvorena o njima u Hrvatskoj. Rauš Klier u razgovoru se osvrnula i na promjene u Zakonu o trgovačkim društvima, kojima se svima omogućuje da online registriraju poduzeće, bez angažmana javnih bilježnika. Iako je to odluka koju ocjenjuje pozitivnom, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore, navodi primjer Bugarske i upozorava na sve potencijalne opasnosti poput prijevara i kriminala, koje mogu proizaći iz nje kao posljedica.

 

Naime, zbog mogućnosti pojave fiktivnih poduzeća, kao i mogućnosti krađe identiteta, elektroničko osnivanje poduzeća pod posebnom je opasnošću. Zbog tog je problema, ističe Rauš Klier, bugarska vlada 2016. odlučila vratiti nadležnost javnih bilježnika kod osnivanja poduzeća, a kao dobar primjer, navodi Austriju. Prema austrijskom modelu, javni bilježnik sudjeluje u osnivanju trgovačkih društava, čime se onda izbjegavaju sve navedene opasnosti.

 

Dio razgovora bio je posvećen budućim promjenama Ovršnog zakona, a koje predviđaju da će javni bilježnici postati povjerenici sudova te zajedno sa sudovima zapravo sudjelovati u postupku, a što je  predsjednica javno bilježničke komore otvoreno kritizirala.

Rezerve prema tako predloženom konceptu ovršnog zakona pokazali su i drugi dionici javne rasprave – pravni teoretičari, udruge, agencije za naplatu potraživanja pa i iz samih sudova dolaze tvrdnje da će to postupak učiniti manje efikasnim, što znači da kritike javnih bilježnika nisu iznimka. Ovako uvedenim dualizmom postupanja kako je predviđeno u Prijedlogu ovršnog zakona, u kojem sudjeluju sudovi i javni bilježnici, povećava se broj radnji u postupku, što bi moglo utjecati na njegovu efikasnost. To je u koliziji i s prijedlogom direktive o pružateljima usluge servisiranja kredita, kupcima kredita i naplati kolaterala. Podržavamo uvođenje elektroničke ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, međutim zagovaramo sustav u kojem bi se ta kompetencija zadržala javnim bilježnicima uz ravnomjernu elektroničku raspodjelu predmeta, prema uzoru na mađarski model e- platnoga naloga“, izjavila je.