Krajem lipnja Sud Europske unije donio je odluku prema kojoj je obvezan prekid ovrhe nad nekretninom pod hipotekom, ako je u tijeku sudsko utvrđivanje nepoštenosti ugovornih odredbi.

O tome da najprije nacionalni sud mora na zahtjev potrošača ili po službenoj dužnosti prekinuti ovrhu nekretnine sve dok ne završi sudski proces, izvijestila je Udruga Franak jer je posrijedi bila tužba slovenskog dužnika u CHF protiv Addiko banke, a prethodno pitanje o usklađenosti s pravom EU postavio je Viši sud u Mariboru.

 

Pojednostavljeno, Sud EU je odlučio da se ovršni postupak koji je banka pokrenula zbog neplaćanja anuiteta po hipotekarnom odnosno stambenom kreditu u kojemu su ugovorene nepoštene ugovorne odredbe, mora prekinuti sve dok se pravomoćno ne utvrdi nepoštenost ugovornih odredaba, bilo da će to utvrditi sam ovršni sud u ovršnom postupku, bilo da će to utvrditi parnični sud po tužbi potrošača protiv banke zbog nepoštene kamatne stope ili nepoštene valutne klauzule CHF. Naravno, u skladu s tom odlukom utvrdit će se tko je kome uistinu dužan nakon svega, a dodatno se može utvrditi da je upravo zbog nepoštenih ugovornih odredaba i došlo do kašnjenja u plaćanju, za što je odgovorna banka, a ne potrošač, pa zbog toga i sama ovrha nije niti osnovana, niti zakonita.

 

Sud EU svoj stav zasniva na tezi da se u postupku može utvrditi da je baš zbog nepoštenih ugovornih odredbi došlo do kašnjenja u plaćanju, za što je odgovorna banka, a ne potrošač, a u tom slučaju ovrha ne bi bila osnovana ni zakonita.