Prema podacima Financijske agencije, krajem listopada 2022., zbog neizvršenih osnova za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 15.039 poslovnih subjekata, što je za 256 poslovnih subjekata ili 1,7 posto više u odnosu na prošli mjesec i 198 poslovnih subjekata ili 1,3 posto manje u odnosu na listopad prošle godine.

Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, evidentiran u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 3,8 milijardi kuna (glavnica), što je za 191,9 milijuna kuna (4,8 posto) manje u odnosu na rujan 2022. godine, a 197,8 milijuna kuna (4,9 posto) manje u odnosu na listopad 2021.

U Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. listopada 2022. godine  evidentirano je 232.840 potrošača, što je za 0,3% posto više nego u prethodnom mjesecu, a 3,8 posto manje nego prije godinu dana. Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 18,3 milijarde kuna (glavnica), što je za 0,1 posto manje u odnosu na rujan 2022., a 0,4 posto više u odnosu na listopad 2021. godine.