© Copyright 2012 - 2024   |   Podržava EOS Matrix

financijsko

Hrvatski paradoks: Imamo iznadprosječno financijsko znanje, ali i ispodprosječno financijsko ponašanje

Stanovnici Hrvatske imaju iznadprosječno financijsko znanje, pokazalo je istraživanje financijske pismenosti odraslih Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), a čiji su rezultati objavljeni krajem 2023. godine. Što se ispitivalo u istraživanju?Kako se u tom istraživanju mjerilo financijsko znanje? Ispitivalo se znaju li anketirani što je inflacija, kamate na zajam, vremenska ...
-->

Što je digitalna financijska pismenost i zašto je ona u Hrvatskoj relativno niska?

Financijska pismenost rezultat je financijskog znanja o osnovnim ekonomskim kategorijama, financijskog ponašanja u vođenju vlastitih financija i odnosu pojedinca prema trošenju i štednji novca. Digitalna financijska pismenost u gornju formulu uključuje poznavanje digitalnih tehnologija, ponašanje i stavove u digitalnom svijetu. Budući je naš svakodnevni život i rad sve više digitaliziran, ...
-->

Što je amortizacija duga i zašto je ona važna?

Amortizacija duga utvrđuje se prilikom uspostavljanja kreditnog odnosa, te označava otplatu duga i plaćanje pripadajućih kamata. Tako glasi stručno objašnjenje ovog pojma.Pokušajmo to pojednostaviti. Recimo da je netko posudio neku veću svotu novca, recimo za kupnju auta, stana ili nečeg sličnog. Amortizacija duga je zapravo način na koji se taj ...
-->