O datumu dospijeća najbolje je raspitati se u svojoj banci.Kako biste odgovorno upravljali svojim financijama važno je pravovremeno vršiti uplate na račun pružatelja usluga. Ako se prilikom uplaćivanja novca vodite datumom dospijeća, moguće je upasti u zamku – je li datum dospijeća datum kad je isključivo potrebno zadati nalog za plaćanje određenog računa (primjerice putem internet bankarstva) ili je to pak dan kada novac treba sjesti na račun pružatelja neke usluge?

Ako govorimo o datumu dospijeća, kao o datumu kada novac treba biti vidljiv na računu pružatelja usluge, tada je potrebno voditi brigu kada ćete zadati uplatu. Ako je datum dospijeća 20. prosinac, kako biste bili sigurni da će se transakcija izvršiti do definiranog datuma, novac je potrebno najkasnije uplatiti do 19. prosinca.

Udruge za zaštitu potrošača o ovoj temi imaju čvrsti stav temeljen na Zakonu o zaštiti potrošača u kojem navode kako potrošača nije briga kad je novac formalno pravno sjeo na račun nekog pružatelja usluge dok god je on uplaćen s datumom dospijeća.

Ako pružatelji usluga nemaju pravo uzimati zatezne kamate, budući da na datum dospijeća novac nije na računu poslužitelja, već je uplaćen i nalazi se u fazi transakcije, zašto se takva praksa primjenjuje u Hrvatskoj? Važno je napomenuti kako ovo nije ilegalna praksa, utemeljena je Zakonom o zaštiti potrošača gdje se navodi: “Dakle, da bi se novčana obveza smatrala namirenom, citirana odredba Zakona o zaštiti potrošača traži da se kumulativno ispune dva uvjeta, odnosno da je zaprimljen nalog za plaćanje, ali i da je takav primljeni nalog postao neopoziv”, pojasnili su u svojem službenom odgovoru iz Hrvatske narodne banke (HNB). Sada, dakle, treba definirati što to znači neopozivost naloga, a pojašnjenje pristiže u službenom odgovoru Erste banke, kao i u odredbama Zakona o platnom prometu. Iz ove financijske institucije upozoravaju kako svaki korisnik i njegov pružatelj platnih usluga imaju ugovoren termin kad se pojedini nalog za plaćanje izvršava, a u tom slučaju korisnik nekih platnih usluga nalog za plaćanje može opozvati najkasnije do kraja radnog dana koji prethodi danu ugovorenom za početak izvršavanja naloga.“Kad banka s nekim korisnikom sklapa Okvirni ugovor o platnim uslugama, u njemu je ugovoren i početak izvršavanja naloga, a korisnik sklapanjem tog ugovora zapravo prihvaća takozvani terminski plan banke. Prema tom terminskom planu, nalog za plaćanje ne može se opozvati nakon što ga je primila banka primatelja, odnosno pružatelj platnih usluga primatelja, odnosno nakon što je isti proslijeđen u međubankovne platne sustave”, poručuju iz Erste.

O datumu dospijeća najbolje je raspitati se u svojoj financijskoj instituciji kako biste račune plaćali u roku i bez zateznih kamata.

Izvor: Novac.jutarnji.hr, 19.12.2018.