© Copyright 2012 - 2024   |   Podržava EOS Matrix

Što je amortizacija duga i zašto je ona važna?

Amortizacija duga utvrđuje se prilikom uspostavljanja kreditnog odnosa, te označava otplatu duga i plaćanje pripadajućih kamata. Tako glasi stručno objašnjenje ovog pojma.

Pokušajmo to pojednostaviti. Recimo da je netko posudio neku veću svotu novca, recimo za kupnju auta, stana ili nečeg sličnog. Amortizacija duga je zapravo način na koji se taj posuđeni novac postupno vraća.

amortizacija

To funkcionira na način da se svaki mjesec plaća određeni iznos koji se dijeli na dva dijela. Jedan dio je vraćanje dijela novca koji je posuđen, a drugi dio je kamata koja se plaća banci ili osobi od koje je novac posuđen.

Kad se dug počne vraćati, odnosno otplaćivati, veći dio mjesečnog anuiteta obično ide na plaćanje kamate, a manji dio na smanjenje glavnice duga (to je iznos koji je izvorno posuđen). Kako vrijeme ide, sve više novca iz anuiteta ide na smanjenje glavnice, a sve manje na kamate. Na kraju je otplaćen čitav dug, a plaćene su i pripadajuće kamate.