© Copyright 2012 - 2024   |   Podržava EOS Matrix

Stečaj potrošača – posljednja pomoć za spašavanje iz velikih financijskih dugova

stečaj potrošača

Kad se osoba nađe u situaciji da više ne može plaćati svoje dugove izlaz je stečaj potrošača. To je posljednja pomoć u slučaju kada se netko nađe u toliko velikim financijskim problemima koje više ne zna riješiti, ni odakle krenuti u njihovo rješavanje, niti što napraviti…

Dakle, stečaj potrošača je pravni proces koji takvoj osobi pomaže da se na neki način izvuče iz te, na prvi pogled, bezizlazne situacije.

Kada osoba ode u stečaj, to znači da pravno priznaje da ne može platiti ono što duguje. Situacija jest iznimno neugodna, ali ponekad drugog izlaza iz problema – jednostavno nema.

Stečaj potrošača može se odvijati u izvansudskom postupku (posredovanje) ili u sudskom postupku, navodi se na Vladinoj stranici e-Građani.

Kod izvansudskog postupka stečaj pokreće potrošač ili bilo koji njegov vjerovnik uz izričit pristanak potrošača, a provodi ga posrednik u savjetovalištu (posrednik u poslovnici Financijske agencije ili druga osoba koja je dobila dozvolu za savjetovanje).

Sudski postupak se, pak, pokreće pred nadležnim općinskim sudom na čijem području potrošač ima prebivalište.

U tom procesu, sud gleda sve dugove i imovinu pojedinca koji je zapao u financijske probleme, te pokušava naći način da se ti dugovi riješe. To, primjerice, može značiti da osoba mora prodati nešto što posjeduje – poput automobila ili nekretnine – kako bi otplatila dio dugova.

U proces stečaja potrošača uključen je i otpis dugova, što znači da se dio dugova može u potpunosti ili djelomično otpisati do zakonom određenog iznosa.

Iako takav proces donosi određeno olakšanje, važno je znati da stečaj potrošača nije nešto što se uzima olako. Stečaj potrošača ostavlja trag na financijskoj povijesti osobe koja završi u stečaju i može joj otežati dobivanje kredita ili nekih drugih financijskih usluga u budućnosti.

Postupak stečaja potrošača može se otvoriti samo ako se procijeni nesposobnost za plaćanje i prezaduženost potrošača.

Potrošač je nesposoban za plaćanje ako: 
– ne može ispuniti dospjele novčane obveze (insolventnost) ili
– najmanje 90 dana uzastopno ne može ispuniti jednu ili više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu većem od 3.981,68 eura.

Stečaj potrošača može završiti: 
– izvansudskim postupkom (posredovanjem) ili
– sudskim postupkom (sudskom nagodbom ili stečajem potrošača i razdobljem provjere ponašanja).

Zakon o stečaju potrošača