Prema podacima Fine, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje krajem lipnja evidentirano je 14.495 poslovnih subjekata, što je za 659 poslovnih subjekata ili 4,3 posto manje u odnosu na svibanj 2022. godine i 882 poslovna subjekta ili 5,7 posto manje u odnosu na lipanj 2021. Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, evidentiran u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 4,3 milijarde kuna (glavnica), što je za 103,7 milijuna kuna (2,4 posto) manje u odnosu na svibanj 2022. godine, a 165,8 milijuna kuna (3,8 posto) manje u odnosu na lipanj 2021.

Osim toga, u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje je, zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiran je i 234.991 potrošač, što je za 0,6 posto manje nego u prethodnom mjesecu, a 2,5 posto manje nego prije godinu dana. Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 18,5 milijardi kuna (glavnica), što je za 0,2 posto više u odnosu na svibanj 2022., a 5,5 posto više u odnosu na lipanj 2021. godine. Najveći dio duga, u iznosu od 5,7 milijardi kuna (bez kamata), odnosio se na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama, dug je iznosio 6,5 milijardi kuna. Udio duga potrošača prema bankama kao vjerovnicima, 30. lipnja 2022. godine u ukupnom dugu, bio je 30,5 posto, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 35 posto.

Prema stanju od 30. lipnja 2022., 1.506 potrošača ima dug veći od milijun kuna (udio u broju potrošača 0,6 posto), koji je iznosio 7,2 milijarde kuna (udio u ukupnom dugu potrošača 38,8 posto). To je, u odnosu na stanje od 31. prosinca 2021. godine, za 0,6 posto potrošača manje i za 3,8 posto veći iznos duga.