© Copyright 2012 - 2024   |   Podržava EOS Matrix

Sklopljen je telefonski ili internetski ugovor na daljinu, a potrošač misli da je prevaren. Što može učiniti?

ugovor na daljinu

Potencijalni kupac vodio je telefonski razgovor u kojem joj je druga strana prodavala, odnosno nudila robu ili uslugu. Smatrajući da ni na što nije pristao, nije bio svjestan da je kroz sam razgovor sklopljen ugovor na daljinu. Nakon saznanja da je ugovor sklopljen, pri isporuci robe ili usluge, osjeća se prevarenim. Što može učiniti u takvom slučaju?

Jednako tako, kupnja se mogla obaviti putem internetske stranice, odnosno web shopa.

Ovo je ugovor na daljinu. Upravo tako se pravnim rječnikom nazivaju telefonski ili internetski ugovori. Takvi su ugovori utemeljeni u našem nacionalnom zakonodavstvu kao i u zakonodavstvu Europske unije. Kod nas tu materiju regulira Zakon o zaštiti potrošača.

Sklapanje ugovora trebalo bi biti transparentno, pošteno i pravedno

Zaštita prava potrošača, posebice kod ugovora na daljinu, odraz je šireg europskog pristupa koji naglašava transparentnost, poštenje i pravednost u trgovačkim odnosima, pružajući potrošačima neophodna sredstva za zaštitu njihovih interesa.

ugovor na daljinu
Foto: iStock

Prvo i osnovno, potrošači imaju pravo na jasne, točne i razumljive informacije prije sklapanja ugovora. Prodavatelji su dužni informirati kupce o svim bitnim elementima ugovora, uključujući cijenu, glavne značajke proizvoda ili usluge, identitet i adresu trgovca, te informacije o pravu na odustanak od ugovora. Ako potrošač nije primio ove informacije, ima osnovano pravo odustanak od kupnje u dužem roku od redovnog.

Pravo na odustanak od ugovora

Drugo, potrošači u Hrvatskoj imaju pravo na odustanak od ugovora sklopljenog na daljinu unutar 14 dana od primitka proizvoda bez navođenja razloga i bez ikakvih troškova, osim izravnih troškova povrata robe. Ovo pravo posebno je važno u situacijama kada su potrošači osjećali da su prevareni ili da proizvod ne odgovara onome što je bilo oglašeno. U takvim se situacijama njihovo pravo na odustanak od sklopljenog ugovora produžuje.

Treće, u slučaju da proizvod ili usluga nisu u skladu s ugovorom, potrošači imaju pravo na jedno od sljedećeg: popravak, zamjenu, smanjenje cijene ili raskid ugovora. Prodavatelj je odgovoran za nesukladnosti koje se pojave unutar dvije godine od isporuke proizvoda.

Važno je obratiti se trgovcu s prigovorom

Četvrto, potrošači imaju pravo na zaštitu u slučaju nepoštenih trgovačkih praksi. Ako je ugovor sklopljen kao rezultat obmanjujuće ili agresivne prakse, potrošač ima pravo na raskid ugovora i povrat sredstava. Za potrošače koji smatraju da su prevareni, važno je da se obrate trgovcu s prigovorom. Ako to ne donese rješenje, mogu se obratiti nadležnim tijelima, kao što su Državni inspektorat i udruge za zaštitu potrošača ili potražiti pravnu pomoć. Također, postoji mogućnost izvansudske nagodbe sporova putem tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Za potrošače koji smatraju da su prevareni, važno je da se obrate trgovcu s prigovorom. Ako to ne donese rješenje, mogu se obratiti nadležnim tijelima, kao što su Državni inspektorat i udruge za zaštitu potrošača ili potražiti pravnu pomoć. Također, postoji mogućnost izvansudske nagodbe sporova putem tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Potrošačka prava u Hrvatskoj

  1. Pravo na jasne, točne i razumljive informacije prije sklapanja ugovora
  2. Pravo na odustanak od ugovora sklopljenog na daljinu unutar 14 dana od primitka proizvoda bez navođenja razloga i bez ikakvih troškova
  3. Ako proizvod ili usluga nisu u skladu s ugovorom, potrošači imaju pravo na jedno od sljedećeg: popravak, zamjenu, smanjenje cijene ili raskid ugovora
  4. Pravo na zaštitu u slučaju nepoštenih trgovačkih praksi
Zakon o pravima potrošača