© Copyright 2012 - 2024   |   Podržava EOS Matrix

Prije uzimanja kredita: Na ovo obavezno treba obratiti pozornost

kredit

Krediti omogućavaju građanima novčana sredstva potrebna za različite svrhe poput kupnje ili adaptacije nekretnine, kućanskih aparata, nabavke automobila, financiranja obrazovanja i slično. Iako se kreditom rješava neka bitna potreba, prije potpisivanja ugovora s kreditorom važno je obratiti pažnju na nekoliko ključnih aspekata..

Kamatna stopa

Kamatna stopa je cijena kredita izražena u postotku glavnice, obično se računa na godišnjoj razini kao godišnja postotna cijena koju kreditni dužnik plaća kreditoru za korištenje posuđenih novčanih sredstava. Kamatne stope mogu biti fiksne ili promjenjive. Fiksna kamatna stopa ostaje nepromijenjena tijekom cijelog razdoblja otplate kredita, dok se promjenjiva kamatna stopa može mijenjati ovisno o tržišnim uvjetima.

Na tržištu se nude i krediti koji kombiniraju te dvije kamatne stope. U tim je kreditima uobičajeno da se fiksna kamatna stopa nudi na određeno razdoblje otplate, a potom nastupa promjenjiva kamatna stopa koja se primjenjuje do kraja otplate kredita. U tom slučaju se anuiteti kredita ne mijenjaju tijekom primjene fiksne kamatne stope, ali se prilikom prelaska na promjenjivu mogu mijenjati i anuiteti.

kredita
Foto: iStock

Efektivna kamatna stopa

Treba obratiti posebnu pažnju na efektivnu kamatnu stopu (EKS). Ona predstavlja ukupni trošak kredita izražen kao godišnji postotak od ukupnog iznosa kredita. Uključuje kamatnu stopu, ali i sve dodatne troškove povezane s kreditom, poput naknada za obradu, troškove osiguranja i slično. EKS je ključan pokazatelj jer pruža realniju sliku ukupnog troška kredita i omogućava usporedbu različitih kreditnih ponuda.

Razlika između nominalne kamatne stope i EKS-a leži u tome što nominalna kamatna stopa ne uključuje dodatne troškove koji su povezani s kreditom, dok EKS pruža sveobuhvatan pregled svih troškova.

Rok otplate

Kod uzimanja potrošačkog kredita, važno je razmotriti i rok otplate. Dulji rokovi otplate istog iznosa znače manje mjesečne rate, ali ukupni trošak može u konačnici biti veći zbog akumulirane kamate tijekom dužeg vremenskog razdoblja. S druge strane, kraći rokovi otplate povećavaju mjesečne obveze, ali smanjuju ukupni trošak. Za kraj, prije konačne odluke o kreditu, važno je procijeniti vlastitu financijsku situaciju i mogućnost otplate. Izračun mjesečnog budžeta i planiranje sredstava za neočekivane troškove mogu pomoći u procjeni mogućnosti i donošenju odluke o vrsti kredita.

Kod uzimanja kredita treba obratiti pažnju na:
– Kamatu (fiksna, promjenjiva ili kombinacija te dvije)
– Efektivnu kamatnu stopu
– Rokove otplate kredita