Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na kraju 2023. u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 13.846 poslovnih subjekata, što je za 652 poslovna subjekta ili 4,5 posto manje u odnosu na studeni 2023. i 391 poslovni subjekt ili 2,7 posto manje u odnosu na prosinac 2022. godine.

Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, evidentiran u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 578,1 milijun eura (glavnica), što je za 25,3 milijuna eura (4,2 posto) manje nego u prethodnom mjesecu, a 66,5 milijuna eura (13 posto) više nego u prosincu 2022. godine.

Od 13.846 poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje, 6.153 su pravne osobe (44,4 posto), na koje se odnosi 433,7 milijuna eura ili 75 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 7.693 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 144,5 milijuna eura.

U Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, krajem prosinca 2023. evidentiran je i 210.781 potrošač, što je za 1,8 posto manje nego u prethodnom mjesecu, a 7,8 posto manje nego prije godinu dana. Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 2,71 milijardu eura (glavnica), što je za 1 posto manje u odnosu na studeni 2023., a 13,1 posto više u odnosu na prosinac 2022. godine.

 

Foto: Pexels