U posljednjem mjesecu 2022., zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca 2022. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 14.237 poslovnih subjekata, što je za 403 poslovna subjekta ili 2,8 posto manje u odnosu na prethodni mjesec i 1.203 poslovna subjekta ili 7,8 posto manje u odnosu na prosinac prošle godine, objavila je Fina.

Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, evidentiran u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 3,9 milijardi kuna (glavnica), što je za 33,4 milijuna kuna (0,9 posto) više u odnosu na studeni 2022., a 342,9 milijuna kuna (8,2 posto) manje u odnosu na prosinac 2021. godine.

Što se tiče građana, u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, zbog neizvršenih osnova za plaćanje u prosincu, evidentirana su 228.722 potrošača, što je za 0,9 posto manje nego u prethodnom mjesecu, a 4,4 posto manje nego prije godinu dana. Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 18 milijardi kuna (glavnica), što je za 0,5 posto manje u odnosu na studeni 2022., a 0,6 posto manje u odnosu na prosinac 2021. godine.

Udio duga potrošača prema bankama kao vjerovnicima, 31. prosinca 2022. godine u ukupnom dugu bio je 29,3 posto, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 33,8 posto. Prema stanju od 31. prosinca 2022., 1.481 potrošač ima dug veći od milijun kuna, koji je iznosio 6,9 milijardi kuna, što je za 2,2 posto potrošača manje i za 0,6 posto manji iznos duga. Dominiraju osnove u trajanju duljem od godinu dana, kako po broju potrošača (udio 80,9 posto), tako i po iznosu neizvršenih osnova (udio 90,5 posto).