Financijska agencija je objavila podatke za blokirane u studenome, prema kojima je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano 14.498 poslovnih subjekata, što je za 308 poslovnih subjekata ili 2,1 posto manje u odnosu na listopad 2023. i 142 poslovna subjekta ili 1 posto manje u odnosu na studeni 2022. godine. Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, iznosio je 603,4 milijuna eura (glavnica), što je za 78,2 milijuna eura (11,5 posto) manje nego u prethodnom mjesecu, a 96,2 milijuna eura (19 posto) više nego u studenom prošle godine.

U Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, istovremeno je evidentirano i 214.680 potrošača, što je za 0,2 posto manje nego u prethodnom mjesecu, a 6,9 posto manje nego prije godinu dana. Ukupan dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 2,73 milijarde eura (glavnica), što je za 1 posto manje u odnosu na listopad 2023., a 13,8 posto više u odnosu na studeni 2022. godine.

Najveći dio duga, u iznosu od 0,66 milijardi eura (bez kamata), odnosio se na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama, dug je iznosio 0,76 milijardi eura.

 

Foto: Pexels