Više od polovice ispitanika kupuje preko oglasa koje su vidjeli na društvenim mrežama.Hrvatska udruga banaka (HUB) provela je istraživanje o potrošačkim navikama Hrvata u online trgovinama.

Čak polovica hrvatskih korisnika interneta kupuje u online trgovinama, a 13% ispitanika doživjelo je neki oblik prijevare što se najčešće odnosi na neisporučenu robu ili isporučenu robu znatno lošije kvalitete od oglašavane.
Hrvati najčešće kupuju na Amazonu, eBayu, Alibabi i drugim globalnim online trgovinama, dok samo 14% ispitanika bira hrvatske online trgovine.

Rezultati pokazuju kako su Hrvati i dalje skloniji tradicionalnom načinu kupovinu te među njima nije još u potpunosti zaživio koncept digitalne trgovine. Njih 54% nikada ne kupuje u online trgovinama jer se boje prijevare i ugroze privatnosti, dok takvu vrstu trgovine češće prakticiraju stanovnici kontinentalne Hrvatske, njih 60 posto, u odnosu na stanovnike jadranske regije, 49 posto. Očekivano, online kupovina češći je izbor mlađih od 35 godina, a najmanje je prisutna u populaciji starijoj od 55 godina.

Zabrinjavajuće je što više od polovice ispitanika, njih 51 posto, ističe kako kupuje preko oglasa koje su vidjeli na društvenim mrežama. Što se tiče online prijevara, na njih češće nasjedaju muškarci (17 posto), no žene (8 posto).

U telefonskoj anketi HUB-ovog istraživanja sudjelovalo je više od 1.000 ljudi. Cilj je bio istražiti koliko se frekventniji kupci na internetu osjećaju sigurno, koji aspekti online kupovine su im najbitniji te na kojim platformama najčešće kupuju.

Više o HUB-ovom istraživanju možete pročitati ovdje.