Prema podacima Financijske agencije za svibanj, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje u svibnju je evidentirano 13.706 poslovnih subjekata, što je za 299 poslovnih subjekata ili 2,1 posto manje u odnosu na prethodni mjesec i 1.448 poslovnih subjekata ili 9,6 posto manje u odnosu na svibanj prošle godine. Ukupan iznos duga poslovnih subjekata zaključno sa zadnjim danom svibnja iznosi 588,1 milijun eura (glavnica), što je za 61,7 milijuna eura (11,7 posto) više u odnosu na travanj 2023. godine, a 9,8 milijuna eura (1,7 posto) više u odnosu na svibanj 2022.

Kada je riječ o potrošačima, evidentirana su 222.202 blokirana potrošača, što je za 1,2 posto manje nego u prethodnom mjesecu, a 6 posto manje nego u svibnju prošle godine. Ukupan dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 2,39 milijardi eura (glavnica), što je za 1,2 posto više u odnosu na travanj 2023., a 2,5 posto manje u odnosu na svibanj 2022. godine.