Već godinu dana broj građana čiji su računi blokirani stabilizirao se na oko 242 tisuće, a iz mjeseca u mjesec samo se povećava njihov dug, i glavnica i kamate. Prema podacima Fine, krajem prošlog mjeseca u blokadi je bilo 242.112 građana, a glavnica njihovog duga je 18,2 milijarde kuna, dok su kamate narasle na 6,8 milijardi kuna. To znači da su ti građani ukupno dužni 25 milijardi kuna. Glavnica duga je tako veća za 0,4 posto nego što je bila u rujnu, a za gotovo pet posto je veća nego krajem listopada prošle godine. Uz to, na dug su se skupile kamate koje čine više od 37 posto iznosa glavnice.

Stanje duga

Iako u prosjeku svaki blokirani građanin duguje nešto više od 74 tisuće kuna glavnice, podaci Fine za 30. rujna ove godine otkrivaju da 39 posto te glavnice, odnosno 7,1 milijardu kuna otpada na samo 1.555 potrošača, odnosno 0,6 posto blokiranih građana, čiji je pojedinačni dug veći od milijun kuna.
Najveći dio duga odnosi se na banke i financijske institucije. Tako su hrvatski građani, čiji su računi u listopadu bili blokirani, bankama dugovali 5,8 milijardi kuna i to je iznos bez kamata, a u svojoj analizi Fina ne navodi kolike su još i pripadajuće kamate.

Kad se bankama dodaju i ostale financijske institucije, dug se penje na 6,7 milijardi kuna, što znači da na njih otpada više od četvrtine duga.
Iako u prosjeku svaki blokirani građanin duguje nešto više od 74 tisuće kuna glavnice, podaci Fine za 30. rujna ove godine otkrivaju da 39 posto te glavnice, odnosno 7,1 milijarda kuna otpada na samo 1.555 potrošača, odnosno 0,6 posto blokiranih, čiji je pojedinačni dug veći od milijun kuna.

Poslovni subjekti

I dok se dug građana, i glavnica i kamate, povećava, dug poslovnih subjekata pada. Krajem listopada broj ovršenih poslovnih subjekata bio je 15.237, što je za 486 ili 3,3 posto više u odnosu na rujan i 294 ili 1,9 posto manje u odnosu na listopad 2020. godine.

Ukupna glavnica njihova duga bila je četiri milijarde kuna, što je za 272,6 milijuna kuna ili 6,3 posto manje u odnosu na rujan i 1,2 milijarde kuna ili 23,2 posto manje nego u listopadu lani. Za kamate su dugovali 1,1 milijardu kuna pa tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju listopada iznosi 5,1 milijardu kuna. Kamate su tako dosegnule 27 posto iznosa glavnice duga na koji se obračunavaju.

Najnoviji podaci Fine pokazuju i to da je ukupan iznos blokade potrošača, u koji su uključeni i glavnice i kamate, pet puta veći nego dug poslovnih subjekata.

Izvor: Novi list