Agencije za naplatu potraživanja su od 2007. godine prisutne na hrvatskom tržištu a specijalizirane su za naplatu potraživanja koja ugovorom o cesiji preuzimaju od vjerovnika kao što su banke, teleoperateri i komunalna društva.  S obzirom da vjerovnici žele osigurati likvidnost i solventnost te osloboditi obrtna sredstva u poslovanju, ustupaju svoja nenaplativa ili teško naplativa dugovanja i dugovanja pod sudskim procesima, agencijama za naplatu potraživanja koja su znatno učinkovitija u naplati s obzirom na njihovu specijalizaciju poslovanja i tehničku i organizacijsku podršku.

Neke od agencija za naplatu potraživanja na hrvatskom tržištu su B2 kapital d. o. o. u vlasništvu nizozemske Ultimo Netherlands, EOS Matrix u vlasništvu njemačkog EOS International, APS Croatia u vlasništvu češke tvrtke APS Recovery, Coface Adriatic u vlasništvu austrijskog Coface Central Europe HoldingaMcGrath&Arthur u vlasništvu istoimene slovačke tvrtkeKredyt Inkaso kojeg je osnovala istoimena poljska tvrtka i dr.

Od 2010. godine agencije za naplatu potraživanja od banaka su otkupile preko 30 milijardi kuna loše naplativih kredita.

Prilikom odobrenja kredita ili proizvoda kao što su kreditne kartice, tekući računi i ostali proizvodi i usluge, banke s klijentima sklapaju ugovor kojim osiguravaju naplatu svojih potraživanja u ugovorenom iznosu i roku. Prisilna naplata dugovanja provodi se kada klijenti ne podmiruju obveze u ugovorenom roku a banke u tom slučaju aktiviraju instrumente osiguranja naplate potraživanja kao što su Izjava o zapljeni primanja i zadužnica ili druga vjerodostojna isprava kojom je moguće pokrenuti ovrhu na primanjima ili novčanim sredstvima dužnika.

Ako ni prisilnom naplatom potraživanja banke ne mogu osigurati naplatu, raskidaju ugovor sa dužnikom što znači da glavnicu s pripadajućom kamatom dužnik mora podmiriti odjednom i u cijelosti. Takva potraživanja ustupaju ili prodaju agencijama za naplatu potraživanja koje kao pravni sljednici imaju pravo naplatiti potraživanje sa svim naknadama i troškovima.

Ugovorom o cesiji banke agencijama za naplatu potraživanja ustupaju svoja potraživanja i sva prava koja su do tada imali prema dužniku kao i informacije o njemu.

Važno je istaknuti kako svakome dužniku agencija za naplatu potraživanja pristupa individualno i za svakoga klijenta procjenjuje mogućnosti plaćanja zaduženja. Agencije za otkup potraživanja pod nadzorom su Agencije za zaštitu osobnih podataka i dužne su postupati sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Prilikom naplate zaduženja agencije za naplatu potraživanja sa dužnicima dogovaraju iznos koji su oni u mogućnosti otplaćivati s time da se prilikom otplate zaduženja najprije naplaćuju troškovi ovršnog postupka zatim kamate a tek onda glavnica. 

Agencije za naplatu potraživanja uglavnom nastoje potraživanje naplatiti u izvansudskom postupku a tek u slučaju nepostizanja dogovora pokreću sudski postupak prema dužniku.

Agencije za otkup potraživanja dužnicima nude i nagodbe kao i eventualni otpis dijela duga. Dužnici su također u mogućnosti realizirati kredit u bankama koje odobravaju kredit za otplatu ovrha i blokada ako zadovoljavaju uvjete kreditne sposobnosti. Kreditna sposobnost za realizaciju takvih kredita računa se sukladno Ovršnom zakonu, instrumenti osiguranja i troškovi obrade kredita veći su od troškova gotovinskih kredita a rokovi otplate kreću se do 12 ili do 15 godina.

Izvor: Moj.bankar.hr