Na kraju 2023. blokirano 7,8% manje potrošača

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na kraju 2023. u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 13.846 poslovnih subjekata, što je za 652 poslovna subjekta ili [...]