Krajem lipnja ove godine u blokadi bilo je 18.585 poslovnih subjekata u Hrvatskoj, s ukupnim dugovanjima u iznosu od 6,3 milijarde kuna. I dalje dominiraju dugotrajne blokade, kako po broju, tako i po iznosu, pokazuju podaci FINA-e za lipanj.

U dugotrajnoj blokadi, onoj dužoj od 360 dana, bilo je 10.786 poslovnih subjekata, što je udio od 58 posto u ukupnom broju poslovnih subjekata s blokiranim računima. Na takve se poslovne subjekte odnosi i 60,2 posto ukupnog duga, odnosno 3,8 milijardi kuna.

U blokadi do 120 dana bilo je 4.229 poslovnih subjekata, a njihove prijavljene dospjele neizvršene osnove za plaćanje iznosile su 1,1 milijardu kuna.

Podaci Fine pokazuju i da gotovo 60 posto blokiranih poslovnih subjekata ili njih 11.084 nema ni jednog zaposlenog, a na njih se odnosi 65,3 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje.

Od ukupno 18.585 blokiranih poslovnih subjekata, više od trećine, 39,1 posto, su pravne osobe, na koje se odnosi najveći dio iznosa ukupnih dugovanja ili 76,6 posto.

Preko 11 000 obrtnika je u blokadi

Naime, krajem lipnja u blokadi je bilo 7.268 pravnih osoba, s neizvršenim osnovama za plaćanje u iznosu od 4,8 milijardi kuna. Te su blokirane pravne osobe zapošljavale 8.696 radnika.

U blokadi je krajem lipnja bilo i 11.317 fizička osoba, odnosno obrtnika, sa 6.390 zaposlenih, a njihove su nepodmirene obveze iznosile 1,48 milijardi kuna.

 

Za očekivati je da će se zahvaljujući poduzetim mjerama propisanim Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Ovršnim zakonom, Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Stečajnim zakonom koji je u primjeni od 1. rujna 2015. te postupcima brisanja trgovačkih društava, u narednim mjesecima, broj blokiranih pravnih osoba i iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata i dalje postepeno smanjivati“, ističu iz Fine.